Agencja Celna

Mamy również agencję celną, dzięki której możemy reprezentować naszych klientów we wszystkich czynnościach przed organem celnym oraz przygotować niezbędne dokumenty do odpraw.

Oferujemy w szczególności:

– przygotowanie zgłoszeń celnych wywozowych i przewozowych

– wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia oraz świadectw EUR1 i A.TR

– wypełnianie dokumentów przewozowych (CMR)

– wypełnianie karnetów TIR w formie elektronicznej i papierowej

– organizowanie magazynów i składów celnych

– zabezpieczanie należności celnych i podatkowych

– doradztwo celno – podatkowe

– wypełnianie deklaracji INTRASTAT

– dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT w elektronicznym systemie CELINA